กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม  สำนักงาน เอนก ทนายความ รับดำเนินการงานด้านกฎหมายและคดีความต่างๆ งานด้านที่ปรึกษา กฎหมาย งานทำสัญญา และงานด้านอื่นๆ โดยงานด้านคดีความมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้ รับว่าความคดีทางแพ่ง ทั่วราชอาณาจักร โดยมีคดีต่างๆ ดังนี้คือ -ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, ฟ้องขอแบ่งทรัพย์มรดก, ร้องขอเพิ่มชื่อในโฉนดที่ดินมรดก, ร้องคัดค้าน การเป็นผู้จัดการ, ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วม หรือฟ้องร้องคดีเกี่ยวกับมรดกอื่นๆ -ฟ้องหรือร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดิน, ร้องขอแสดงสิทธิในที่ดิน, ฟ้องร้องหรือแก้ต่างในคดีที่ดิน -ฟ้องขับไล่ออกไปจากที่ดิน, ฟ้องให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน หรือบังคับให้ออกไปจาก บ้านเช่า, ฟ้องร้องหรือสู้คดีในคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินอื่นๆ -ฟ้องเรียกเงินกู้ยืมเงิน หรือแก้ต่าง, ฟ้องเรียกเงินหรือฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน, ฝากทรัพย์ -ฟ้องหย่า, ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร, ร้องขอเป็นผู้ปกครองบุตร, ฟ้องเรียกเงินจากชู้, ผิดสัญญาหมั้น, ฟ้องขอแบ่งสินรมรส, ฟ้องขอแบ่งทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกัน, เพิกถอนการให้ทรัพย์สินระหว่างคู่สมรส, เพิกถอนการให้ด้วยเหตุเนรคุณ -ร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตร, ร้องขอรับบุตรบุญธรรม, -ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค, ฟ้องเรียกเงินตามสัญญา, -ฟ้องเรียกเงินจากการผิดสัญญาซื้อขาย, ฟ้องเรียกเงินจากการผิดสัญญาการเล่นแชร์, ฟ้องเรียกเงิน จากการผิดสัญญาว่าจ้างทำของ, หรือฟ้องคดีในเรื่องผิดสัญญาต่างๆ -ฟ้องเรียกเงินค่าเสียหายจากการทำผิดสัญญา, ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการทำละเมิด, ฟ้องเรียกเงิน ค่าสินไหมจากคดีรถชน, คดีจราจรต่างๆ -ร้องขอกันส่วนทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่บังคับคดียึด, ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์, ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการยึด -ร้องขอให้ศาลทำการพิจารณาคดีใหม่, -ฟ้องขอเปิดทางเข้าออก, ขอทางจำเป็น, หรือทางภารจำยอม, ร้องขอให้ย้ายทางภารจำยอม, -ฟ้องขอเพิกถอนสัญญาที่ทำไปแล้ว, ฟ้องขอเพิกถอนการโอนที่ดิน, ฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนจากคนอื่น, -ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเหตุรถชน, ฟ้องเรียกเงินค่าสินไหมจากประกันภัย, -ทำเรื่องบังคับคดี, ยึดทรัพย์สิน, อายัดเงินเดือน, อายัดสิทธเรียกร้องอื่นๆ ของลูกหนี้, -คดีความอื่นๆ รับว่าความคดีความทางอาญา ทั่วราชอาณาจักร -ฟ้องคดีหมิ่นประมาท, ฟ้องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา, คดีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์, คดีดูหมิ่นซึ่งหน้า, ฟ้องคดีทำให้เสียทรัพย์, คดีบุกรุก, -ฟ้องคดีปลอมแปลงเอกสาร, ใช้เอกสารปลอม, -คดีทำร้ายร่างกาย, ทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส, เรียกเงินค่าเสียหาย, เงินค่าชดเชย, -ฟ้องคดีลักทรัพย์, คดีลักทรัพย์นายจ้าง, เรียกทรัพย์สินที่ถูกลักไปคืน, -ฟ้องคดีฉ้อโกง, ฟ้องเรียกเงินที่ถูกฉ้อโกงคืน, -ฟ้องคดียักยอก, เรียกทรัพย์สินที่ถูกยักยอกคืน, หรือเรียกเงินคืน -ฟ้องคดีโกงเจ้าหนี้, คดีฉ้อโกงเจ้าหนี้, -ฟ้องคดีลักทรัพย์, คดีลักทรัพย์นายจ้าง, คดีรับซื้อของโจร, -ฟ้องคดีบุกรุกที่ดิน, คดีทำให้เสียทรัพย์, -ฟ้องคดีเช็คเด้ง, ฟ้องเรียกเงินตามเช็ค, -คดียาเสพติด, คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด, -คดีครอบครองอาวุธปืนเถื่อน, -ร้องขอต่อศาล ขอคืนของกลางที่ถูกยึด -คดีอาญาอื่นๆ หากท่านมีปัญหาทางด้านคดีความ หรือปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ และต้องการให้ทนายความเข้า มาช่วยเหลือดำเนินการทางคดีความให้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามายังทนายความของเราได้ โดยติดต่อ ทนายเอนก เบอร์โทรศัพท์ 086 055 0569 บริการรับงานด้านคดีความของเรา กลับหน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ว่าจ้างทนายความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ ปรึกษากฎหมายทาง Facebook