กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สายด่วนทนายความ ปรึกษาข้อกฎหมาย ปรึกษาคดีความ, ฟรี, ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปรึกษากฎหมายทางไลน์
กฎหมายออนนไลน์ ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
ค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา โปรแกรม สืบค้นฎีกา 2015
ค้นหาเขตอำนาจศาล e-Filing v.3 การยื่นฟ้องคดีทางระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ ไปรษณีย์ไทย ตรวจสอบสถานะ ems ตรวจสอบบุคคลล้มละลาย ตรวจสอบราคาประเมิยที่ดิน ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคล ค้นหาแปลงที่ดิน คำนวณค่าขึ้นศาล ระบบติดตามสำนวนคดีศาล ออนไลน์
ค้นหาอัตราค่านำหมาย ของศาล สำนักงาน เอนก ทนายความ (ทนายอิสระ) เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้ดูแลระบบ : กฎหมายชาวบ้าน ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อความเบื้องต้น  มาตรา 1, มาตรา 2, มาตรา 3 บรรพ 1 หลักทั่วไป ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 6, มาตรา 7, มาตรา 8, มาตรา 9, มาตรา 10, มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 13, มาตรา 14 ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล  มาตรา 15, มาตรา 16, มาตรา 17, มาตรา 18 ส่วนที่ 2 ความสามารถ  มาตรา 19, มาตรา 20, มาตรา 21, มาตรา 22, มาตรา 23 มาตรา 24, มาตรา 25, มาตรา 26, มาตรา 27,  มาตรา 28, มาตรา 29, มาตรา 30, มาตรา 31, มาตรา 32  มาตรา 33,  มาตรา 34, มาตรา 35, มาตรา 36 ส่วนที่ 3 ภูมิลำเนา  มาตรา 37, มาตรา 38, มาตรา 39, มาตรา 40, มาตรา 41 มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44, มาตรา 45, มาตรา 46  มาตรา 47 ส่วนที่ 4 สาบสูญ  มาตรา 48, มาตรา 49, มาตรา 50, มาตรา 51, มาตรา 52  มาตรา 53, มาตรา 54,  มาตรา 58, มาตรา 59, มาตรา 60, มาตรา 61,  มาตรา 55, มาตรา 56, มาตรา 57 มาตรา 62  มาตรา 63, มาตรา 64 หมวด 2 นิติบุคคล ส่วน 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป  มาตรา 65, มาตรา 66, มาตรา 67, มาตรา 68, มาตรา 69 มาตรา 70, มาตรา 71, มาตรา 72, มาตรา 73, มาตรา 74  มาตรา 75, มาตรา 76, มาตรา 77 ส่วน 2 สมาคม  มาตรา 78, มาตรา 79, มาตรา 80, มาตรา 81, มาตรา 82 มาตรา 83, มาตรา 84, มาตรา 85, มาตรา 86, มาตรา 87  มาตรา 88, มาตรา 89, มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 92 มาตรา 93, มาตรา 94, มาตรา 95, มาตรา 96, มาตรา 97 มาตรา 98, มาตรา 99, มาตรา 100, มาตรา 101  มาตรา 102, มาตรา 103, มาตรา 104, มาตรา 105, มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 109 ต่อหน้า 2, 3, 4, 5, กลับหน้าแรก