ปืนคืออะไร

          เชื่อว่าใครๆก็ต้องรู้จักปืนกันทุกคน สาเหตุที่บอกไปอย่างนั้นก็เพราะสังคมเราคลุกคลีอยู่กับปืนมาตั้งแต่เราจำความได้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นปืนเด็กเล่น ปืนฉีดน้ำ พอโตมาหน่อยออกมาแถวๆต่างจังหวัด ชาวบ้านก็มักจะปืนแก๊ปไว้ประจำบ้าน ส่วนหนึ่งก็เอาไว้ป้องกันตัวจากคนที่ไม่หวังดี อีกส่วนก็เอาไว้ไปไล่ยิงนกยิงหนู ที่ชอบมากัดกินต้นข้าวหรือพืชผักอื่นๆ ที่ชาวบ้านมักจะปลูกเอาไว้ตามห้างไร่ปลายนา เรื่องแบบนี้ในสังคมชนบทแต่ก่อนก็มักจะพบเห็นได้เป็นปกติธรรมดา

          คนไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาก็รู้จักและเริ่มใช้ปืนมาตลอด อย่างเช่นประวัติศาสตร์ที่เราได้ยินได้เรียนมา ก็เป็นสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ใช้พระแสงปืนคาบชุดยาวเก้าคืบ ยิงข้ามแม่น้ำสะโตงไปถูกสุรกรรมาแม่ทัพหน้าพม่าตายบนคอช้าง  ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า สังคมของเรานั้น นับแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบันนี้ เราไม้เคยห่างหายหรือยกเลิกการใช้อาวุธปืนเอาเลย 

          ปืน เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ แต่กลับกันมันก็มีโทษเช่นกัน อยู่ที่คนจะเอาไปใช้ ปัจจุบันการใช้ปืน การครอบครองปืนได้ถูกควบคุมโดยกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

          ตามกฎหมายได้ให้คำจำกัดความหมายของ “อาวุธปืน” ไว้ตามมาตรา 4 (1) ใจความว่า “อาวุธปืน” หมายความรวมตลอดถึง อาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุเอาไว้ในกฎกระทรวง 

          จากหลักข้างต้น กฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอาวุธปืนนั้นคืออะไร เพียงแต่จำกัดความหมายเอาไว้กว้างๆ ถึงลักษณะที่ถือได้ว่าเป็นอาวุธปืนเท่านั้น  ทีนี้เรามาดูความหมายจริงๆของคำว่าอาวุธปืน ตามแนวปฏิบัติที่ได้มีการวางเอาไว้ว่าเป็นเป็นอย่างไงกันแน่

          จากหลักกฎหมายข้างต้น เรา สามารถแยกคำจำกัดความออกได้สองอย่างคือ
           อย่างแรก ที่เป็นอาวุธโดยตรง โดยมีองค์ประกอบสำคัญดังนี้
            -เป็นอาวุธสำหรับเอาไว้ใช้ยิง
            -อาวุธนั้นประกอบไปด้วยลำกล้องที่ทำด้วยโลหะสามารถทนต่อแรงระเบิด ต่อความร้อนได้
            -มีส่วนประกอบที่เป็นดินระเบิดที่เป็นตัวผลักหรือขับดันกระสุนออกไปจากลำกล้อง
            -มีตัวเครื่องที่ไว้ใช้ในการจุดฉนวนระเบิด หรือที่เรียกรียกโดยทั่วไปว่า ตัวลั่นไก หรือเครื่องลั่นไก
            -สุดท้ายก็คือ มีลูกกระสุน ที่จะถูกขับดันออกไปจากลำกล้องปืน ด้วยแรงระเบิดที่ถูกจุดขึ้นมานั่นเอง


         อย่างที่สอง คืออาวุธชนิดอื่นๆ ที่มีวิธีการส่งกระสุนออกไป โดยอาจจะเป็นวิธีการระเบิด หรืออาจเป็นการใช้แรงดันของแก๊ส หรืออาจจะเป็นใช้แรงอัดของลม แรงส่งของยางยืด ตัวอย่างก็เช่น ปืนอัดลม ปืนอัดแก๊ส ปืนฉมวก เป็นต้น ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้กฎหมายก็เหมารวมเอาว่าเป็น "อาวุธปืน" ทั้งนั้นแหละครับ