เกี่ยวกับเรา กฎหมายชาวบ้าน

         

กลับหน้าแรก
เว็บไซต์กฎหมายชาวบ้าน www.Chawbanlaw.com คือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับกฎหมาย โดยเว็บไซต์นี้ได้เกิดขึ้นมาจากตัวผู้จัดทำได้ประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายมาตลอด ซึ่งการทำงานทางกฎหมายนี้ ก็จะต้องเจอะเจอกับผู้คนมากมาย ที่มีปัญหา เป็นเหตุให้พวกเขาเหล่านั้นจำต้องเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือต้องเข้าสู่กระบวนการของกฎหมายโดยปริยาย

เว็บไซต์กฎหมายชาวบ้าน จึงได้เกิดขึ้นมา โดยมีจุประสงค์จะช่วยเหลือเบื้องต้น ต่อผู้ที่มีปัญหาทางด้านกฎหมายทุกคน ในด้านของการให้คำปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ หรือวิธีการ ขั้นตอน ที่ผู้ประสบปัญหาทางกฎหมายจะต้องทำ หรือต้องเข้าไปดำเนินการตรงนั้นได้