ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน
          เจ้าพนักงานจะมีหน้าที่ที่จะต้องทำตามกฎหมายทุกคน หากเจ้าพนักงานไม่ทำหน้าที่ของตัวเองแล้ว ก็อาจจะมีความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ เมื่อเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ใครบุคคลใดจะไปบังคับ ข่มขู่ ข่มขืนใจ ไม่ให้เจ้าพนักงานทำตามหน้าที่ของตัวเองที่มีไม่ได้ หากใครไปบังคับ ข่มขู่ ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน ผู้นั้นอาจมีความผิดฐาน “ข่มขืนใจเจ้าพนักงาน” ได้

          หลักเกณฑ์ที่เป็นองค์ประกอบที่จะเป็นความผิดในเรื่องข่มขืนใจเจ้าพนักงานนั้น หากบุคคลใดได้ทำการ
            1.บังคับ ข่มขู่ ข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่
            2.เพื่อไม่ให้เจ้าพนักงานทำตามหน้าที่ หรือให้ละเว้นการทำหน้าที่นั้น
            3.โดยใช้กำลังทำร้าย หรือขู่ว่าจะใช้กำลังทำร้าย
          เมื่อครบหลักเกณฑ์ทั้งสาม ผู้ที่ทำก็จะมีความผิดฐานข่มขืนใจเจ้าพนักงาน มีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 8 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้น

          “นายสมชาย ได้พูดข่มขู่จะฆ่านายสมหมาย ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้ หากไม่ปล่อยไม้ที่ยึดเอาไว้ เป็นการข่มขืนใจนายสมหมายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ของตัวเอง ดังนั้นนายสมชายจึงมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139”

          “ตำรวจจะเข้าจับกุมเจ้าของรถเข็นในข้อหานำรถที่ไม่ได้เสียภาษีมาใช้ในทางและกีดขวางทางจราจร นายสมชายพูดว่า “ถ้าจับมีเรื่องแน่” พร้อมกับชี้มือไปในลักษณะของการข่มขู่ และพวกของนายสมชายประมาณ 30-40 คนได้เดินเข้าไปหาตำรวจ ทำให้ตำรวจกลัวว่านายสมชายและพวกจะทำร้าย จึงพากันถอยออกไป การกระทำของนายสมชายกับพวกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ามีเจตนาที่จะข่มขืนใจไม่ให้เจ้าพนักงานปฏิบัติตามหน้าที่ หรือละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่ นายสมชายจึงมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 139”

          “เมื่อพนักงานสอบสวนไม่ยอมสั่งอนุญาตให้นายสมหวังประกันตัวเพราะผิดระเบียบ  นายสมหวังจึงพูดข่มขู่ว่า ถ้าไม่สั่งให้ประกัน นายสมหวังจะจัดการให้พนักงานสอบสวนถูกย้ายไปที่อื่น เช่นที่เคยกระทำได้ผลมาแล้วกับผู้บังคับการคนหนึ่ง  แต่โดยที่เรื่องย้ายยังไม่แน่ แต่ถ้าไม่ให้ประกันจะต้องเอาพนักงานสอบสวนลงหลุมฝังศพเสีย เช่นนี้ การกระทำของนายสมหวังเป็นการข่มขืนใจ ขู่เข็ญ เจ้าพนักงานให้ถึงแก่ชีวิตด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายตามความหมายของถ้อยคำ เพื่อให้เจ้าพนักงานสั่งอนุญาตให้ประกันตัว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่ การกระทำของนายสมหวังจึงเป็นผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 139”

**************************************************************************
ประมวลกฎหมายอาญา
          มาตรา 139  ผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน8 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ