ส่วนประกอบของปืน ที่ถือว่าเป็นอาวุธปืน

          ส่วนประกอบบางชิ้นบางส่วนของปืนนั้น บางคนอาจจะเห็นว่ามันไม่สำคัญ เพราะเมื่อมองตามตาสีตาสาแล้ว มันก็เป็นเพียงอุปกรณ์เพียงชิ้นหนึ่งของหลายๆชิ้น ที่ต้องประกอบเข้าเป็นตัวปืน หากมีเพียงบางส่วนมันก็ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้ มันก็แค่เศษเหล็กดีๆ นี้เอง

          แต่สำหรับกฎหมายแล้ว ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์บางอย่างของปืนนั้น บางอย่างมันมีความสำคัญมาก หากขาดมันไปเพียงชิ้นเดียว ปืนก็ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดให้ส่วนประกอบบางอย่างของตัวปืนนั้น ถือเสมือนกับเป็นตัวปืนที่สมบูรณ์เอาเลยที่เดียว หากใครมีไว้ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วไซร้ อาจได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงเอาเลยที่เดียวเชียว

          ส่วนประกอบส่วนไหนของปืน ที่กฎหมายถือว่า เป็นอาวุธปืนโดยสภาพตัวมันเองคือ
          1. ลำกล้อง ซึ่งก็คือตัวลำกล้องของปืน ไม่ว่าจะเป็นปืนสั้น หรือปืนยาว
          2. เครื่องลูกเลื่อน หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลูกเลื่อน อุปกรณ์ส่วนนี้ เป็นส่วนของลำเลื่อนหรือรางเลื่อนที่จะพากระสุนปืนเข้าไปในรังเพลิง หรือลำกล้องของปืน ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องลูกเลื่อนก็ เช่น สปริงบังคับลำเลื่อน เป็นต้น
          3. เครื่องลั่นไก หรือส่วนประกอบสำคัญของเครื่องลั่นไก ส่วนนี้เป็นส่วนของไกปืน ส่วนประกอบในส่วนนี้ก็เช่น ตัวนกสับ เข็มแทงชนวน ไกปืน เป็นต้น
          4. เครื่องส่งกระสุน ซองกระสุน หรือส่วนประกอบสำคัญของสิ่งเหล่านั้น ในส่วนนี้หากเป็นปืนออโตเมติค ซองกระสุนปืนก็จะเป็นแม็กกาซีนที่เรารู้จักกันดี ส่วนประกอบสำคัญในแม็กกาซีน ก็จะมีสปริงดันกระสุนปืน แต่หากเป็นปืนแบบรีวอลเวอร์หรือปืนลูกโม่ ซองกระสุนปืนก็จะเป็นตัวลูกโม่เป็นต้น

          อุปกรณ์ของปืนที่กล่าวมาข้างต้นนี้  เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ และเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญในการใช้งานของปืนนั้นเอง หากขาดชิ้นหนึ่งชิ้นใดไป ปืนก็ไม่สามารถใช้งานได้ครับ