เมื่อผู้แพ้คดี หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับของศาล

          ศาลมีคำพิพากษาก็แล้ว แจ้งคำบังคับของศาลไปให้ก็แล้ว ฝ่ายที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามซักที เมื่อเป็นอย่างนี้ก็คงจะพูดคุยอะไรกันไม่ได้ คงต้องพึ่งกระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายซะแล้วละครับ

          เมื่อฝ่ายที่แพ้คดี หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ได้รับแจ้งคำบังคับจากศาล หรือได้ไปศาลและทราบคำพิพากษาและ
คำบังคับจากศาลแล้ว ปรากฏว่าภายหลังลูกหนี้ก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามแต่อย่างใด กรณีนี้ก็เชื่อได้ว่า ฝ่ายที่แพ้คดี หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้ตั้งใจหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างแน่นอน  ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่จะทำการบังคับคดีกับฝ่ายที่แพ้คดี หรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ก็คือ การไปขอศาลให้ออกหมายบังคับคดี หรือที่ทนายเรียกกันว่า หมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีนั้นเอง

          การออกหมายบังคับคดี เป็นเรื่องของศาลกับเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยการที่ศาลทำการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี ให้มีอำนาจหน้าที่ในการเป็นผู้แทนของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ที่จะรับชำระหนี้จากลูกหนี้ตามคำพิพากษาแทนเจ้าหนี้ และมีอำนาจที่จะทำการ ยึด อายัด และยึดถือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา รวมตลอดถึงการเอาทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ออกไปขายทอดตลาด แล้วนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาครับ

          การที่ศาลจะออกหมายบังคับคดีให้นั้น ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆ พอครบกำหนดที่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องปฏิบัติตามคำบังคับที่แจ้งไปแล้ว ศาลจะออกให้เองนะครับ ตรงนี้มันก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้ชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาอีกนั้นเอง ที่จะต้องทำการตรวจสอบระยะเวลาเอาเอง ว่าครบกำหนดที่ลูกหนี้จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือยัง เมื่อครบกำหนดแล้วลูกหนี้ก็ยังไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลอีก  เจ้าหนี้ก็ต้องไปศาลอีกรอบ เพื่อไปขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีให้ ซึ่งการขอนี้จะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มของศาล  ส่วนรายละเอียดในคำขอที่ยื่นไปนั้น จะต้องมีรายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ คือ

          1. รายละเอียดของคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลที่จะขอให้มีการบังคับคดี มีว่าอย่างไร
          2. จำนวนเงิน หรือจำนวนที่ยังไม่ได้รับการชำระหนี้ตามคำพิพากษา มีอยู่เท่าไหร่
          3. วิธีการที่จะบังคับคดีเอากับฝ่ายที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งอาจเป็นยึดทรัพย์สิน อายัดเงินรายได้

          เมื่อศาลตรวจสอบรายละเอียดแล้วเห็นว่า  คำขอที่ลูกหนี้ยื่นมานั้น มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ และระยะเวลาที่ศาลได้กำหนดให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามคำพิพากษาได้ครบกำหนดหรือยัง  หากครบแล้ว ศาลก็จะออกหมายบังคับคดีตามขั้นตอนให้ครับ

          การออกหมายบังคับคดีนั้น ศาลจะทำหมายบังคับคดีเป็นหนังสือ จากนั้นก็จะส่งไปยังสำนักงานบังคับคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลนั้น เพื่อทำการแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นตัวแทนของเจ้าหนี้ ที่จะไปทำการบังคับคดีในขั้นตอนต่อไปครับ

          เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รับหมายแต่งตั้งจากศาล พร้อมทั้งสำนวนคดีไว้แล้ว ก็จะลงหมายเลขรับไว้ และในการบังคับคดีต่อไป เราก็จะต้องไปที่ติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีกันแล้วนะครับ