ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่เจ้าหนี้ยึดไม่ได้

          เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา สามารถติดตามเรียกร้องหนี้สินต่างๆ เอากับลูกหนี้ตามคำพิพากษาก็แต่โดยวิธีการบังคับคดีตามกฎหมายเท่านั้น จะไปทำการบังคับคดีกับลูกหนี้เองโดยพลการไม่ได้ เพราะถือว่าทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามคำพิพากษาเป็นคู่กรณีที่มีปัญหากันมาก่อน หากปล่อยให้ทำเองได้ เจ้าหนี้ที่มีอคติที่ไม่ดีกับลูกหนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็อาจจะทำการกลั่นแกล้งลูกหนี้ให้ได้รับความลำบากก็ได้ ดังนั้นการดำเนินการบังคับคดีกับลูกหนี้นั้น กฎหมายจึงกำหนดให้ทำโดยผ่านคนกลาง ซึ่งก็คือ เจ้าพนักงานบังคับคดี นั้นเอง

          การยึดทรัพย์สินลูกหนี้นั้น หากกำหนดให้มีการยึดทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ทั้งหมดทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่ของส่วนตัว ข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนที่จำเป็นนั้น กรณีอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและใครๆ ก็ไม่อยากให้เกิด  ซึ่งหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงปัญหาที่ตามมาและเห็นได้ชัด ก็คือตัวและครอบครัวของลูกหนี้ ก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้  ทั้งนี้เหตุก็เพราะว่า คนเรานั้นมีชีวิตอยู่ได้โดยอาศัยปัจจัยสี่นั่นเอง  ดังนั้นกฎหมายก็ได้คำนึงถึงเงื่อนไขสำคัญข้อนี้ด้วย จึงได้กำหนดประเภทของทรัพย์สินลูกหนี้ ที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดเอาไปขายทอดตลาดได้ ทรัพย์สินที่ว่านั่นก็คือ

          1. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มหลับนอน หรือเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือเครื่องใช้ส่วนตัว โดยราคารวมกันไม่เกิน 5 หมื่นบาท 
          2. เครื่องมือทำกิน หรือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเลี้ยงชีพ หรือประกอบอาชีพ โดยราคารวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
          3. วัตถุ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทำหน้าที่แทน หรือช่วยอวัยวะของลูกหนี้ตามคำพิพากษา เช่น ขาเทียม รถเข็นคนพิการ เป็นต้น
          4. ทรัพย์สินที่ไม่สามารถโอนกันได้ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายไม่สามารถยึดได้

          กรณีทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึดได้นี้ นอกจากทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาแล้ว ยังขยายรวมไปถึงทรัพย์สินที่เป็นของภรรยาหรือของลูกของตัวลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วยนะครับ

          ส่วนทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ที่มีลักษณะเป็นของส่วนตัวจริงๆ เช่น หนังสือสำหรับวงศ์ตระกูล จดหมายโต้ตอบ สมุดบัญชีต่างๆ เจ้าหน้าที่บังคับคดีสามารถจะยึดเอาไปตรวจสอบดูได้ แต่จะยึดแล้วเอาไปขายทอดตลาด อย่างนั้นทำไม่ได้

          ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดได้นี้ เมื่อได้   พิจารณาแล้ว ก็เป็นเพียงทรัพย์สินที่มีลักษณะที่เป็นของส่วนตัว หรือของใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนเท่านั้น และหากมีทรัพย์สินที่จำเป็นเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่า ตัวลูกหนี้และครอบครัวก็น่าจะสามารถมีดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับ