กระสุนปืน หรือเครื่องกระสุนปืน

                           

        ปืนบ่มีลูก ยิงถูกก็บ่ตาย ซอบ่มีสาย สีได้ก็บ่ดัง 
                               รูป บ่หล่อ สาวบ่เบิ่งเรา อมพระมาเว้า สาวเจ้าก็บ่ฟัง ฯลฯ


           ใครที่อยู่ในยุคสมัย พ.ศ. 2508 คงจะคุ้นเคยกับเนื้อร้องของเพลงนี้เป็นอย่างดี เพลงนี้ขับร้องโดยคุณสมัย  อ่อนวงศ์ ฉายาขุนพลแคนแดนสยาม ชื่อเพลงว่า ปืนบ่มีลูก ถ้าว่างๆลองๆไปหามาฟังดูนะครับ

          ที่เอ่ยถึงเพลงนี้ ก็ไม่มีอะไรมาก แค่นึกขึ้นมาได้ ในขณะที่กำลังนึกจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับกระสุนปืน ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันในเรื่องของเครื่องกระสุนปืน

          กฎหมายได้บอกเอาไว้ว่า “เครื่องกระสุนปืน” หมายความรวมถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ ปิโด ทุนระเบิดและจรวด ทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊ส เชื้อเพลิง เชื้อโรค ไอพิษ หมอกหรือควัน หรือกระสุน ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิดและจรวด ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน หรือเครื่องมือ หรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำ หรือใช้ประกอบเครื่องกระสุน

          และก็ตามเคย กฎหมายไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอะไรคือเครื่องกระสุน เพียงแต่ให้คำจำกัดความเอาไว้เท่านั้น ซึ่งก็ทำให้เราต้องมาเสียเวลามาแยกแยะกันอีกแหละว่า จริงๆแล้ว มันมีอะไรบ้าง ซึ่งสามารถแจกแจงได้ดังนี้
            1.หมายถึงเครื่องมือที่ใช้ทำ หรือใช้ประกอบลูกกระสุนปืนต่างๆ รวมทั้งส่วนประกอบในการทำด้วย เช่น เครื่องอัดกระสุน ดินปืน ตัวจุดระเบิดดินปืนหรือแก๊ป ปลอกกระสุนปืนเป็นต้น
            2.หมายความรวมถึงตะกั่ว ที่นำมาใช้เป็นหัวกระสุนปืน อย่างเช่น ตะกั่วลูกโดด ลูกปลาย หรืออุปกรณ์อย่างอื่นที่นำมาใช้ทำเป็นกระสุนปืน กระสุนแตก ลูกระเบิด ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด จรวด เป็นต้น
            3.ลูกกระสุนของลูกระเบิด ของตอร์ปิโด จรวด หรือของทุนระเบิดต่างๆ

          กระสุนปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ หากไม่มีเสียแล้ว ปืนก็ไม่สามารถที่จะใช้ยิงได้ ดังนั้นใครที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง ก็ควรที่จะขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับ