มรดก มีแต่หนี้

          การได้รับมรดกที่ดินเป็นร้อยๆไร่ ใครบ้างที่จะไม่ดีใจ ยิ่งถ้าที่ดินที่ได้รับมรดกมานั้น อยู่ในย่านธุรกิจอีกละก็ สบายไปอีกเป็นชาติ หรือถ้าไม่ใช่ที่ดิน ก็ขอเป็นเงินฝากในธนาคารซักสี่ซ้าห้าล้าน อย่างงี้ก็คงไม่มีใครว่าใช่ไหมครับ แต่ถ้าสี่ซ้าห้าล้านที่ว่า กลับกลายเป็นหนี้สิน ที่จะต้องเอาไปชดใช้ให้กับทางเจ้าหนี้ของคนตายแทน อย่างนี้ก็ซวยละหว่า แล้วจะทำอย่างไรดี

          หนี้สินของคนตาย หรือหนี้สินของเจ้ามรดกนั้น กฎหมายก็ถือว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่งของคนตาย ที่จะตกทอดไปยังทายาทของตัวเองตามกฎหมาย  ดังนั้นใครเป็นทายาทก็ต้องรับเอาหนี้สินนั้นมา แล้วก็ชดใช้หนี้นั้นแทนผู้ตายหรือเจ้ามรดกด้วย แต่ว่าหากให้ทายาทรับผิดชอบหนี้สินตรงนี้ทั้งหมด โดยที่ทายาทได้รับมรดกที่เป็นทรัพย์สินมาเพียงสี่ซ้าห้าหมื่นหรือไม่มีเลย แต่กลับต้องมารับผิดชอบชำระหนี้แทนคนตายเป็นล้านๆ อย่างนี้ก็คงไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องอย่างแน่นอน

          กรณีอย่างนี้ กฎหมายก็ได้วางหลักเกณฑ์เอาไว้ เพื่อแก้ปัญหา โดยบอกว่า ทายาทจะต้องรับเอาหนี้ของผู้ตายหรือของเจ้ามรดกนั้นไปด้วย แต่ทายาทไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้น เกินไปกว่าทรัพย์มรดกที่ตัวเองได้รับมา  กล่าวคือ ถ้าทายาทได้รับมรดกมาเท่าไหร่ ก็จ่ายชำระหนี้ไปเท่านั้น หากชำระหนี้แล้วไม่พอใช้หนี้ของคนตาย เจ้าหนี้ก็ซวยไป เพราะทายาทไม่ต้องรับผิดชอบอีก แต่หากทายาทชำระหนี้ไปแล้ว ทรัพย์มรดกยังเหลือ อย่างนี้ทายาทก็เก็บเอาไปได้ แต่ถ้าผู้ตายไม่มีทรัพย์มรดกอะไรเลย นอกจากหนี้กับหนี้  เมื่อเป็นอย่างนี้ทายาทก็ไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรในหนี้สินนั้น เพียงแค่กระซิบข้างๆ หูบอกเจ้าหนี้ไปเบาๆว่า “ไปตามเอากับผู้ตายเองนะครับ”