ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดก มีใครบ้าง

          การรับมรดกของคนตายนั้น คนที่จะมีสิทธิรับมรดกคนตาย จะต้องเป็นทายาทของคนตายตามกฎหมายเท่านั้น แต่ว่าการเป็นทายาทของคนตายนั้น ก็ไม่ได้เป็นบทสรุปว่าทายาทคนนั้นจะได้รับมรดกของคนตายเสมอไปนะครับ เหตุก็เพราะว่า กฎหมายเขาได้จัดลำดับของทายาทที่จะมีสิทธิรับมรดกเอาไว้เป็นลำดับ โดยให้แต่ลำดับนั้น สามารถรับมรดกได้ก่อนหรือหลังตามลำดับ และเมื่อมีทายาทรับมรดกอันดับแรกยังมีชีวิตอยู่ ทายาทลำดับถัดลงไป ก็จะไม่มีสิทธิรับมรดกของคนตายนั้นเลย โดยเจ้าทายาทตามกฎหมายที่ว่ามานั้น มีใครบ้างเรามาดูกันครับ
 
         

1. ผู้สืบสันดาน

ซึ่งก็คือ ลูกหรือบุตรของคนตายโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมไปถึงลูกนอกกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากคนตายว่าเป็นลูกแล้ว โดยให้การเลี้ยงดู ให้การศึกษา หรือให้ใช้ชื่อสกุล (กรณีที่คนตายเป็นพ่อของผู้รับมรดก) และสุดท้ายก็คือ บุตรบุญธรรม

         

2. บิดามารดา

ก็คือ พ่อแม่ของคนตายนั่นเอง กรณีนี้ต้องเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายของคนตายเท่านั้นนะครับ ซึ่งกรณีของแม่นั้นไม่มีปัญหาอะไร เพราะลูกที่เกิดจากแม่ อย่างไรเสียก็เป็นแม่โดยชอบด้วยกฎหมายเสมอโดยไม่ต้องไปทำอะไร กรณีจะเป็นปัญหากับพ่อ คือ หากพ่อแม่ได้ได้จดทะเบียนสมรสกัน ลูกที่เกิดมานั้น ไม่ใช่ลูกโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เป็นพ่อ เป็นผลให้พ่อไม่มีสิทธิเป็นทายาทที่จะรับมรดกของลูกตัวเองได้ 

         

3. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน

กับคนตาย กรณีนี้ถือเอาความเป็นพี่เป็นน้องกันตามความเป็นจริงทางสายเลือด โดยไม่ต้องไปดูว่าพ่อแม่จะได้จดทะเบียนสมรสกันหรือไม่

         

4. พี่น้องร่วมบิดา หรือร่วมมารดาเดียวกัน

กับคนตาย กรณีนี้ถือเอาตามความเป็นพี่เป็นน้องตามความจริงเช่นกัน

         

5. ปู่ ย่า ตา ยาย

คือ พ่อแม่ของพ่อหรือพ่อแม่ของแม่ของเจ้ามรดก กรณีนี้ต้องเป็นปู่ ยา ตายาย โดยชอบด้วยกฎหมายด้วย

         

6. ลุง ป้า น้า อา

กรณีนี้ถือเอาตามความเป็นจริงนะครับ

          อนึ่ง

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่  ก็ถือว่าเป็นทายาทด้วยเช่นกัน

โดยคู่สมรสที่จะเป็นทายาทมีสิทธิรับมรดกของคนตายได้นี้ จะต้องได้จดทะเบียนสมรสกับผู้ตายตามกฎหมาย และที่สำคัญจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยนะครับ

          คราวนี้ก็รู้แล้วนะครับ ว่าทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตาย หรือเจ้ามรดกนั้น มีใครกันบ้าง ส่วนใครจะได้รับมรดกก่อนหรือหลัง หรือไม่ได้รับมรดกเลยนั้น เราขอเอาไปพูดไว้ในคราวต่อไปนะครับ