ที่ดิน คืออะไร
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ
          ที่ดินนับเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากในปัจจุบัน และนับวันราคาของที่ดินก็จะมีแต่จะแพงขึ้น ประกอบกับที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้ชาวบ้านชาวช่องต่างก็พยายามเสาะแสวงหาที่ดินมาครอบครองเป็นเจ้าของ และด้วยเหตุดังกล่าว ปัญหาที่ดิน จึงมักพบเป็นปัญหาข้อพิพาทที่เห็นได้บ่อยๆ และปัญหานั้นก็มักจะขึ้นไปสู่ศาล เพื่อให้ศาลเป็นคนกลางในการตัดสินเป็นจำนวนมาก โดยปัญหาข้อพิพาทที่พบมากได้แก่ การฟ้องขับไล่ให้ออกไปจากที่ดิน การร้องขอครอบครองปรปักษ์ที่ดิน การแย่งการครอบครองที่ดิน การปิดทางเข้าออกของเจ้าของที่ดิน เป็นต้น

          ที่ดิน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเราก็ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยการปลูกสร้างบ้านเรือน ใช้ในการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ เพื่อเอามาเป็นอาหาร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็รู้ๆกันอยู่  แต่ทีนี้เรามาดูความหมายของที่ดินตามกฎหมายกันบ้างว่า ที่ดินมันมีความหมายว่าอย่างไร

          “ที่ดิน” หมายความว่า พื้นที่ดินทั่วไป และให้หมายความรวมถึง ภูเขา ห้วย หนอง คลอง บึง บาง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ  และที่ชายทะเลด้วย

          จากความหมายข้างต้น ของคำว่า ที่ดิน ซึ่งตามปกติเราเข้าใจเอาเองว่า เป็นพื้นดินทั่วๆไป เท่านั้น แต่เมื่อกลับมาดูความหมายตามกฎหมาย ก็เห็นวได้ว่า มันมีความหมายกว้างไปกว่านั้นมาก โดยรวมเอาสิ่งที่ไม่ใช่ที่ดินจริงๆ เข้ามาไว้ในความหมายของ ที่ดิน ด้วยนะครับ