การจดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ

          การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทยนั้น สามารถทำได้โดยง่ายไม่ยากเย็นอะไร คนที่อยู่ตามต่างจังหวัดก็แค่จูงมือพากันไปที่ว่าการอำเภอในท้องที่นั้นๆ ส่วนใครที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองกรุงเทพมหานคร ก็พากันไปยังสำนักงานเขตต่างๆ เอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั้นแหละครับ 

          ที่นี้หากใครไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แต่พอดีไปเจอคนถูกใจขึ้นมา ก็อยากจะจับเอามาเป็นคู่ครองเสียเลย แต่ว่ากรณีที่อยู่ต่างประเทศนี้ อาจจะมีคำถามว่า จะไปทำการจดทะเบียนสมรสได้ไหม ไปจดที่ไหน และอย่างไรบ้าง ซึ่งเราจะไปหาคำตอบกันครับ

          หากคนไทยแต่ว่าออกไปอยู่ต่างประเทศ ต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในต่างประเทศที่ตัวเองได้อยู่อาศัยนั้น สามารถทำได้แน่นอนครับ เพียงแค่ว่า ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนสมรสนั้น จะต้องมีสัญชาติไทยด้วยกันทั้งสองฝ่าย หรือไม่อย่างนั้นก็ขอแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยก็พอ เท่านี้ก็สามารถที่จะพากันไปจดทะเบียนสมรสกันได้แล้ว ส่วนสถานที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนั้น ก็เป็นสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่ตั้งประจำอยู่ในประเทศที่จะไปขอจดนั้นแหละครับ

          กรณีมีปัญหาว่า หากใครไม่อยากที่จะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยในต่างประเทศ หรือกรณีคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนสัญชาติอื่น แล้วเราก็ต้องการจะจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของคู่สมรสสัญชาติอื่นนั้นเพียงอย่างเดียว เราจะทำได้หรือไหม

          กรณีข้างต้น การจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของต่างประเทศที่ตัวเองได้อาศัยอยู่นั้น ไม่ว่าจะเป็นคนสัญชาติใด หากประเทศดังกล่าวรับจดทะเบียนสมรสให้ตามที่ขอ ผลของการจดสมรสก็มีผลสมบูรณ์เป็นสามีภริยากันตามกฎหมายของประเทศที่จดและสมบูรณ์ตามกฎหมายไทยด้วยเช่นกัน 

          ดังนั้นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายของประเทศอื่น ถ้าได้ทำการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ แล้ว การสมรสก็ถือว่าสมบูรณ์ ตามหลักที่ว่า การจดทะเบียนสมรสจะสมบูรณ์หรือไม่ ย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของท้องที่ที่อยู่นั้น หากกฎหมายแห่งท้องที่อยู่นั้นบอกว่าเป็นการสมรสที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และชอบด้วยกฎหมายแล้ว สามีภริยาที่ได้จดทะเบียนสมรสกันนั้น ก็เป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมายในที่อื่นๆ ทั่วโลกด้วย

          ท้ายนี้ การจดทะเบียนสมรสของคนไทยที่ได้ทำขึ้นในต่างประเทศ และตามแบบของกฎหมายต่างประเทศแล้ว แต่ไม่ได้มาจดทะเบียนสารสตามกฎหมายไทย จึงทำให้ไม่มีทะเบียนหรือหลักฐานสมรสอยู่ในประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นปัญหาหรือข้อขัดข้อง เพราะไม่มีหลักฐานแสดงได้ว่า ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายแล้ว  ดังนั้นคู่สามีภริยาที่ได้ทำการจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมายอื่นนั้น มีสิทธิที่จะขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกการสมรสนี้ โดยการจดบันทึกฐานะทางทะเบียน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์ในภายหลังได้