คดีแพ่ง เช่น คดีกู้ยืมเงิน, คดีผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน, ผิดสัญญาเช่าบ้าน อาคาร ที่ดิน, คดีเกี่ยวกับผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์, คดีผิดสัญญาว่าจ้าง, คดีผิดสัญญาค้ำประกัน, คดีละเมิด รถชน, คดีเกี่ยวกับสัญญาประกันภัย, คดีเรียกร้องค่าเสียหาย, คดีผิดสัญญาจำนองบ้าน ที่ดิน บังคับจำนอง, คดีเพิกถอนการให้, คดีเช็ค เรียกเงินตามเช็ค, คดีเช็คเด้ง, คดีขับไล่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง, คดีขอครอบครองปรปักษ์, คดีเกี่ยวกับที่ดิน, คดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก, คดีเกี่ยวกับมรดก การแบ่งมรดก, พินัยกรรม, คดีผิดสัญญารับสภาพหนี้, แปลงหนี้, ผิดสัญญาการเล่นแชร์, คดีเรียกทรัพย์สินคืน, คดีไล่เบี้ยเรียกเงินคืน, ผิดสัญญานายหน้า, ผิดสัญญาประกันชีวิต, คดีให้เปิดทางจำเป็น, คดีขอทางภารจำยอม, คดีเพิกถอนการฉ้อฉล, การขอพิจารณาคดีใหม่, เป็นต้น  

คดีอาญา เช่น คดีเบิกความเท็จ, คดีวางเพลิง, คดีปลอมแปลงเอกสาร, คดีใช้เอกสารปลอม, คดีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ผู้อื่นโดยไม่ชอบ, คดีปลอมเคื่องหมายการค้า, คดีเกี่ยวกับข่มขืน กระทำชำเรา, คดีพรากผู้เยาว์,คดีกระทำอนาจาร,คดีทำร้ายร่างกาย, คดีฆ่าผู้อื่น, คดีหน่วงเหนี่ยวกักขัง, คดีค่าไถ่, คดีหมิ่นประมาท, หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา, คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีกรรโชกทรัพย์, คดีรีดเอาทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, คดีโงเจ้าหนี้, คดีรับของโจร, คดีทำให้เสียทรัพย์, คดีบุกรุก, เป็นต้น

คดีอาญาอื่นๆ เช่น คดีเช็คเด้ง, คดียาเสพติด, คดี พรบ.คอมพิวเตอร์, คดีเกี่ยวกับจราจร, คดีมีอาวุธปืน พกพาอาวุธปืน, เป็นต้น

คดีครอบครัว เช่น คดีผิดสัญญาหมั้น, คดีเรียกเงินสินสอดคืน, คดีเรียกค่าทดแทนจากชู้, คดีฟ้องหย่า, คดีขอแบ่งทรัพย์สินสมรส ระหว่างสามีภริยา, คดีขอเพิ่มชื่อในโฉนด, คดีเรียกร้องค่าเลี้ยงดู ภริย บุตร, คดีร้องขอรับรองบุตร, คดีขอจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์, คดีขอรับบุตรบุญธรรม, คดีเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตร, เป็นต้น  
งานบริการของสำนักงานทนายความ
สำนักงานกฎหมาย อเนก ทนายความ ให้บริการงานด้านกฎหมาย ทางด้านคดีความต่างๆ ดังนี้
* รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา คดีครอบครัว ทั่วราชอาณาจักร
* รับดำเนินการบังคับคดี ตามคำพิพากษาของศาล
การบังคับคดี เช่น ยึดที่ดิน, ยึดบ้าน, ยึดทรัพย์สินภายในบ้าน, อายัดเงินเดือน, ดำเนินการขับไล่ ออกจากบ้าน, ดำเนินการรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง บนที่ดิน, การขายทอดตลาด, 
* รับดำเนินการติดตาม เร่งรัด ทวงถามให้ชำระหนี้ตามกฎหมาย
* หากท่านใดมีความประสงค์ ใช้บริการของสำนักงานทนายความของเรา ท่านสามารถติดต่อได้โดยตรง ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-0550569
* รับดำเนินการสืบหาทรัพย์สิน
* รับดำเนินการเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
กลับหน้าแรก