การหมั้น

          การหมั้น เป็นขั้นตอนตามประเพณีของไทยที่มีมานานแล้ว การหมั้นเป็นการแสดงออกของฝ่ายชายที่มีเจตนาต้องการที่จะอยู่กินกับฝ่ายหญิง แต่เนื่องจากมีเหตุบางอย่างที่ไม่สามารถจะแต่งงานอยู่ด้วยกันได้ทันที ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเงินทอง เรื่องของการงานที่ยังไม่พร้อม หรือยังมีภาระต่างๆที่จะต้องทำก่อน ฝ่ายชายจึงได้มารับรองและให้สัญญากับฝ่ายหญิงว่า จะมาแต่งงานและมาอยู่กินด้วยกันกับฝ่ายหญิงในเวลาในอนาคตนี้อย่างแน่นอน และในการหมั่นนี้ฝ่ายชายก็จะนำเอาทรัพย์สินที่มีค่า มามอบให้กับฝ่ายหญิง เพื่อเป็นหลักฐานหรือหลักประกันว่าจะรีบกลับมาแต่งงานกับฝ่ายหญิงแน่แท้

          ที่นี้เรามาดูในเรื่องของกฎหมายกันบ้าง กฎหมายบอกว่า การหมั้นนั้นเป็นการทำสัญญาของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ว่าจะทำการแต่งงานสมรสและจะมาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาตามกฎหมายในอนาคต ดังนั้นหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา หรือประพฤติตัวไม่เหมาะสม อีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญา  และหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ฝ่ายนั้นก็มีสิทธิที่จะเรียกเอาค่าเสียหายต่างๆ ได้ด้วย

            การหมั้น เป็นการทำสัญญาว่าจะทำการสมรสกัน ซึ่งการสมรสตามความหมายทางกฎหมายนั้น หมายถึงการไปจดทะเบียนสมรสกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงฐานะความเกี่ยวพันในการเป็นสามีภริยากัน ดังนั้นการสมรสจึงไม่ได้หมายถึง การจัดงานแต่งงานกันตามประเพณีแต่อย่างใด ฉะนั้นตราบใดที่ได้จัดงานแต่งงานไปแล้ว แต่ไม่ได้พากันไปจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย ตราบนั้นก็ยังไม่ถือว่า ทั้งคู่เป็นคู่สมรสกันหรือเป็นสามีภริยากันตามกฎหมายนะครับ