การหมั้นจะสมบูรณ์ เมื่อฝ่ายชายมอบของหมั้นให้กับฝ่ายหญิง

          การหมั้นเป็นประเพณีไทยซึ่งมีพิธีรีตองอยู่หลายขั้นตอน นับแต่การหมั้นจะต้องมีของหมั้นมีเงินมีทองหมั้น มีการจัดขันหมาก มีพิธีในการยกขันหมาก การมีญาติผู้ใหญ่ของของฝ่ายชายหญิงเข้าร่วม เป็นต้น ซึ่งประเพณีและขั้นตอนเหล่านั้นก็ได้สืบทอดจวบจนมาถึงปัจจุบันนี้เช่นกัน แต่อาจจะไม้เข้มงวดเท่า บางอย่างที่ตัดได้ก็อาจจะตัดไปบ้าง ตามยุคตามสมัยของบ้านเมืองเราละครับ  

          แต่มีอย่างหนึ่งที่การหมั้นจะต้องมี นั้นก็คือทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น ที่ฝ่ายชายได้จัดหามาเพื่อมอบให้กับฝ่ายหญิง เพื่อเป็นหลักฐานว่าจะมาทำการสมรสกับฝ่ายหญิงนั้น


          ของหมั้นนั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินที่มีค่า แต่จะมีค่ามากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของฝ่ายหญิง จากที่เห็นโดยทั่วไป ที่นิยมใช้เป็นของหมั้น ก็จะเป็น เงิน ทอง เพชร หรืออาจจะเป็นบ้าน ที่ดิน ทรัพย์สินเหล่านี้ก็ใช้ได้เช่นกัน    

          การหมั้นจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ ฝ่ายชายได้ส่งมอบของหมั้นให้กับฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะมาสมรสกับฝ่ายหญิงแล้ว ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการมอบของหมั้นให้แก่กัน การหมั้นก็จะไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย และเมื่อได้มีการส่งมอบของหมั้นให้กับฝ่ายหญิงแล้ว กรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินก็จะตกไปเป็นของฝ่ายหญิงโดยทันที