เมื่อมีการผิดสัญญาหมั้น

          โลกของเราทุกวันนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ไม่มีอะไรแน่นอนยั่งยืน บางอย่างที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นก็กลับเกิดขึ้นมาเสียง่ายๆ แต่บางอย่างเฝ้ารอก็แล้ว ภาวนาบนบานศาลกล่าวก็แล้ว แต่ก็ไม่เห็นจะได้ไม่เห็นจะเกิดเลย มันก็เป็นเสียอย่างนั้นทุกที

          อย่างเรื่องการหมั้นก็เหมือนกัน ตอนมาขอหมั้นก็พาผู้ใหญ่มาพูดมาคุยกันอย่างดี สัญญาอย่างโน้นสัญญาอย่างนี้ทำให้เชื่อใจ แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้าๆ ก็ชักจะไม่แน่ใจ เพราะอะไรๆ มันก็เปลี่ยนกันได้

          การหมั้นนั้น ตามกฎหมายถือว่าเป็นการทำสัญญาอย่างหนึ่งที่กฎหมายได้รับรองให้สามารถทำกันได้ และเมื่อทำสัญญาหมั้นกันไปแล้ว แต่ละฝ่ายก็จะต้องทำตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อกัน หากว่าภายหลังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญาหมั้นขึ้นมา อีกฝ่ายก็สามารถที่จะเรียกร้องให้อีกฝ่าย ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

          เมื่อมีการผิดสัญญาหมั้นกันเกิดขึ้น จะไปบังคับให้คู่หมั้นอีกฝ่ายต้องมาทำการแต่งงานด้วยไม่ได้ เพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัว จะทำได้ก็เพียงเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนเท่านั้น หากกรณีฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ฝ่ายหญิงจะต้องคืนของหมั้นคืนกับฝ่ายชายด้วย ส่วนค่าเสียหายหรือค่าทดแทนที่สามารถเรียกได้นั้น มีดังนี้

            1. ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนในกรณีที่ทำให้อีกฝ่ายต้องเสียชื่อเสียง
            2. ค่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากการที่ตัวคู่หมั้นเอง หรือพ่อแม่ ได้เสียค่าใช้จ่ายไปในการเตรียมงานแต่งงาน
            3. หากการหมั้นนั้น ทำให้คู่หมั้นได้รับความเสียหายจากการที่ต้องจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเอง หรือเกี่ยวกับอาชีพการงานของตัวเอง เพื่อเตรียมตัวจะทำการแต่งงาน เช่น ต้องออกจากงาน ต้องเลิกธุรกิจ ต้องย้ายและขายบ้านไป ฯลฯ  อีกฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายและค่าทดแทนในเรื่องนี้ได้ด้วย

          กรณีหากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ได้เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้แต่งงานกัน คู่หมั้นอีกฝ่ายจะเรียกร้องเอาค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนอย่างอื่นไม่ได้ ส่วนของหมั่นที่ให้ฝ่ายหญิงไว้นั้น ฝ่ายหญิงก็ไม่ต้องคืนให้กับฝ่ายชายแต่อย่างใด