เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: ผ่อนบ้านกับบริษัทเอกชน
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

หาทางออก

ซื้อบ้านกับบริษัทหนึ่งที่ไม่ใช่ Bank โดยบริษัทนี้จะซื้อบ้านที่ขายทอดตลาดมาขายต่อ มีข้อข้องใจดังนี้

- มีความเสี่ยงที่จะโดนโกงหรือไม่

- มีการจ่ายมัดจำ งวดแรก และผ่อนเท่ากันทุกเดือน แต่มีเพียงเอกสารสัญญา 1 ใบ ชื่อสาธารณูปโภคเป็นของบริษัททั้งหมด

- ปัจจุบันยังไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่เลย มาอยู่แต่ตัว จะมีปัญหาภายหน้าหรือไม่

- หากคิดว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากลแล้ว ช่วยแนะนำทางออกให้หน่อยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ตามข้อเท้จจริงของคุณ ไม่มีข้อเท้จจริงที่บ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง มีเพียงการคาดเดาเท่านั้น ซึ่งตรงนี้คนอื่นๆ จึงไม่สามารถบอกคุณได้ครับ