เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: ปรึกษาเรื่องพ่อไปเป็นผู้ค้ำประกัน
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

นิติกร

สวัสดีครับ
ขอรบกวนปรึกษาเรื่องพ่อไปเป็นผู้ค้ำประกัน เรื่องมีอยู่ว่าพ่อรับราชการครู แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต แล้วพ่อมีเงินอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ทีนี้พึ่งมารู้ว่าพ่อไปค้ำประกันให้เพื่อนครูด้วยกัน ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยไม่จ่ายเงินออกมาโดยให้เหตุผลว่าผมไปเป็นคนค้ำประกันกับเพื่อนครู แล้วเพื่อนครูคนนั้นยังติดหนี้สหกรณ์อยู่ คนที่ไปค้ำประกันนั้นลาออกจากราชการแล้วไปบวช (ยังมีชีวิต) แต่คือไม่มีไม่หนีไม่จ่าย ทางคนที่พ่อไปค้ำมีลูกๆอยู่ก็พยายามบ่ายเบี่ยง จะหาวิธีหาคนมาค้ำแทนแต่ก็เงียบไป
เงินของพ่ออยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเกือบๆ2ปีกว่า โดยที่เอาออกมาไม่ได้(และไม่ให้ดอกเบี้ยด้วย) 
จนล่าสุดมีจม. มาถามทวงหนี้ของพ่อ ดังเอกสารแนบครับ(ผมกลัวทำผิดพลาดเลยขอเซ็นชื่อผู้เกี่ยวข้องก่อนครับ กลัวจะมีปัญหา)
ทางผมและครอบครัวก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี เป็นทุกข์มากๆ จึงขอรบกวนปรึกษาเรื่องดังกล่าวครับ

ขอบคุณมากๆครับ
นิติกร

ผู้เยี่ยมชม

ตามปกติผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบใช้หนี้ด้วย ในกรณีที่คนที่เราค้ำผิดนัดไม่ยอมใช้หนี้ กรณีของคุณเมื่อผุ้กู้ไม่ยอมจ่าย พ่อคุณในฐานะคนค้ำประกันก็มีหน้าที่ต้องจ่าย ถึงแม้ว่าพ่อคุณจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตาม ความรับผิดตามสัญญาค้ำประกันก็จะต้องทอดไปยังทายาทของพ่อด้วย ส่วนทายาทของพ่อนั้น ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดของพ่อ แต่จะรับผิดชอบเพียงเท่ากับทรัพย์มรดกของพ่อเท่านั้น