เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: สอบถามปัญหาสัญญาจ้าง
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

annfiw

สวัสดีค่ะ ต้องการปรึกษาเรื่องว่าจ้างผู้รับเหมาค่ะ คือดิฉันจะสร้างบ้านค่ะ เลยทำสัญญาจ้างกับ หจก.แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน โดยให้ผู้รับจ้างเบิกค่าแรงเป็นงวดๆ ตอนนี้พึ่งเริ่มก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเบิกค่าแอดวานซ์และค่างวดงาน งวดที่ 1 ไป แล้วไม่เข้ามาทำงานเลยค่ะ ติดต่อไม่ได้ ปิดเครื่อง ตามตัวไม่ได้เลย แบบนี้ทางเราทำไงได้บ้างคะ

ผู้เยี่ยมชม

ทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา จากนั้นหากผู้รับเหมาคนใหม่มาทำแทน ซึ่งในเรื่องนี้คุณสามารถเรียกเงินคืนได้ทั้งหมด และหากมีส่วนต่างค่าจ้างที่ต้องจ้างผู้รับเหมาคนใหม่ในราคาที่สูงกว่า ส่วนต่างที่สูง คุณสามารถเรียกร้องให้ผู้รับเหมาคนเดิมรับผิดชอบได้ครับ