เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: ติดหนี้บัตรเครดิตกำลังส่งฟ้อง แต่ที่บ้านกำลังจะซื้อรถแท็กซี่เงินสดให้ จะถูกอายัดไหม
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
ผมติดหนี้บัตรเครดิตกำลังส่งฟ้อง  แต่ที่บ้านกำลังจะซื้อรถแท็กซี่เงินสดให้ จะถูกอายัดไหมครับ
ผมศึกษามาเล็กน้อยว่า เครื่องมือทำมาหากินไม่สามารถอายัดได้
แต่อีกข้อความนึงบอกว่าถ้าเครื่องมือทำมาหากินมูลค่าเกิน 100,000บาท สามารถยึดได้
จึงเป็นกังวลครับ ขอผู้รู้ให้ความกระจ่างหน่อยครับ

ผู้เยี่ยมชม

หากซื้อมาแล้วรถอยู่ในชื่อของคุณ ทางเจ้าหนี้อาจจะทำเรื่องยึดได้ครับ