เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: ขอลดราคาประมูล
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

puprim_99@hotmail.com

ชนะการประมูลขายสินค้ากับโรงเรียน แต่พอมาขายจริงมันขาดทุนทุกวัน เนื่องจากราคาประมูลที่ตั้งไว้แพงเกินความเป็นจริงค่ะ สามารถขอลดราคาประมูลได้ไม้คะ

ผู้เยี่ยมชม

(01-16-2019, 09:31 AM)puprim_99@hotmail.com เขียน: [ -> ]ชนะการประมูลขายสินค้ากับโรงเรียน แต่พอมาขายจริงมันขาดทุนทุกวัน เนื่องจากราคาประมูลที่ตั้งไว้แพงเกินความเป็นจริงค่ะ สามารถขอลดราคาประมูลได้ไม้คะ ถ้าโรงเรียนไม่ยอมลดให้สามารถขอยกเลิกสัญญาและขอเงินประกันและเงินประมูลคืนได้ไม้คะ เพราะสัญญาไม่เป็นธรรมค่ะ

ผู้เยี่ยมชม

ตามความเห็น การประมูลเป็นการแข่งขันให้ราคาเพื่อจะได้สิทธิในการขายสินค้า ดังนั้นราคาประมูลที่คุณเสนอไปนั้นเป็นความสมัครใจของคุณเอง ดังนั้นหากคุณขอยกเลิกสัญญาก่อนก็ถือว่าคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งอาจจะไม่ได้เงินประกันและเงินประมูลคืน และไม่น่าจะถือเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมครับ