เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย

Full Version: การครอบครองปรปักษ์
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Theeris 1145

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากขอคำปรึกษา พอดีผมอาศัยอยู่กับป้าสองคนในที่ของลุงซึ่งลุงได้ไถ่โฉนดจากธนาคาร ดังนั้นที่ดินที่ผมอาศัยอยู่กับป้าจึงเป็นของลุงแต่แกได้ไปอยู่กับภรรยาและยกให้ป้าของผมด้วยวาจา และผมกับป้าก็อาศัยอยู่ที่นี่ร่วมสิบกว่าปีแล้วซึ่งก็เจตนาเป็นเจ้าของ ไม่นานมานี้แกได้มาคุยกับป้าเพื่อมาบอกว่าจะรังวัดที่ดินที่ผมอาศัยอยู่ ดังนี้แล้วผมสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการร้องขอครอบครองปรปักษ์ในที่ิดินแปลงนี้ได้อย่างไร

ผู้เยี่ยมชม

หากมีหลักฐานหรือพยานที่สามารถมายืนยันได้ว่า ลุงได้ยกที่ดินให้กับป้าจริงๆ และป้าได้ครอบครองเป็นของตนเองมาตลอดเกิน 10 ปี หากที่ดินเป็นโฉนด ป้าก็อาจจะได้ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ครัย