เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
ข้อสอบกฏหมาย - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ข้อสอบกฏหมาย (/showthread.php?tid=144)ข้อสอบกฏหมาย - LAW - 11-29-2019

นาย ก.ขับรถชน นาง ข ขณะเดินข้ามถนน ทำให้นาง ข ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตต่อมาที่โรงพยาบาล ก่อนที่นาง ข จะเสียชีวิต มีค่าใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงิน 2 แสน บาท ดังนั้น ให้ท่านวินิจฉัยว่า การกระทำของนาย ก. เป็นความผิดตามกฏหมายใด้บ้าง เพราะเหตุใด