เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
สามีไปมีเมียน้อย โดนเมียน้อยโทรด่า - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: สามีไปมีเมียน้อย โดนเมียน้อยโทรด่า (/showthread.php?tid=155)สามีไปมีเมียน้อย โดนเมียน้อยโทรด่า - Arnajak - 12-14-2019

โทรด่า เหี้ย สัตว์ สารพัด พูดเรื่องพ่อแม่ ดูถูกเหยียดหยาม จะจ้างคนมารื้อบ้าน ซึ่งแม่เป็นโรคหัวใจ เขาโทรมาให้แม่คิด หวังว่าแม่จะหัวใจกำเริบ


RE: สามีไปมีเมียน้อย โดนเมียน้อยโทรด่า - ผู้เยี่ยมชม - 12-24-2019

หากจดทะเบียนสมรส สามารถฟ้องเรียกเงินทดแทนจากเมียน้อยได้