เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
สอบถามปัญหาสัญญาจ้าง - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: สอบถามปัญหาสัญญาจ้าง (/showthread.php?tid=16)สอบถามปัญหาสัญญาจ้าง - annfiw - 10-12-2018

สวัสดีค่ะ ต้องการปรึกษาเรื่องว่าจ้างผู้รับเหมาค่ะ คือดิฉันจะสร้างบ้านค่ะ เลยทำสัญญาจ้างกับ หจก.แห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลาในการก่อสร้าง 150 วัน โดยให้ผู้รับจ้างเบิกค่าแรงเป็นงวดๆ ตอนนี้พึ่งเริ่มก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างเบิกค่าแอดวานซ์และค่างวดงาน งวดที่ 1 ไป แล้วไม่เข้ามาทำงานเลยค่ะ ติดต่อไม่ได้ ปิดเครื่อง ตามตัวไม่ได้เลย แบบนี้ทางเราทำไงได้บ้างคะ


RE: สอบถามปัญหาสัญญาจ้าง - ผู้เยี่ยมชม - 11-05-2018

ทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญา จากนั้นหากผู้รับเหมาคนใหม่มาทำแทน ซึ่งในเรื่องนี้คุณสามารถเรียกเงินคืนได้ทั้งหมด และหากมีส่วนต่างค่าจ้างที่ต้องจ้างผู้รับเหมาคนใหม่ในราคาที่สูงกว่า ส่วนต่างที่สูง คุณสามารถเรียกร้องให้ผู้รับเหมาคนเดิมรับผิดชอบได้ครับ