เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
คดีเสพยากับคดีพกบุหรี่ไฟฟ้าคดีไหนร้ายแรงกว่ากัน - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: คดีเสพยากับคดีพกบุหรี่ไฟฟ้าคดีไหนร้ายแรงกว่ากัน (/showthread.php?tid=162)คดีเสพยากับคดีพกบุหรี่ไฟฟ้าคดีไหนร้ายแรงกว่ากัน - ปุณ - 01-09-2020

คนที่โดนคดีเสพยากับคดีพกบุหรี่ไฟฟ้าโทษอันไหนร้ายแรงกว่ากัน


RE: คดีเสพยากับคดีพกบุหรี่ไฟฟ้าคดีไหนร้ายแรงกว่ากัน - ผู้เยี่ยมชม - 01-10-2020

น่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะ ส่วนคดียาหากเป้นเรื่องการเสพอย่างเดียวก็เข้าฟื้นฟูบำบัด