เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
เพื่อนบ้านไม่เซ็นเอกสารรื้อถอน(บ้านแฝด) - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: เพื่อนบ้านไม่เซ็นเอกสารรื้อถอน(บ้านแฝด) (/showthread.php?tid=165)เพื่อนบ้านไม่เซ็นเอกสารรื้อถอน(บ้านแฝด) - A-tin - 01-14-2020

สวัสดีครับ

ผมมีปัญหาการรื้อถอนบ้านแฝดเพื่อปลูกใหม่
ซึ่งผมขอให้เพื่อนบ้านเซ็นเอกสารยินยอมรื้อถอน
ตามที่สำนักงานเขตแจ้ง แต่เพื่อนบ้านไม่ยินยอม
และบ้านผมอายุ30ปี+ สภาพทรุดโทรม ปลวกกิน เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
สำนักงานเขตแจ้งว่าถ้าเพื่อนบ้านไม่เซ็นก็ออกใบรื้อถอนให้ไม่ได้

ผมควรทำอย่างไรดีครับ