เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
การใช้ที่ดินในกรรมสิทธิ์ร่วม - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: การใช้ที่ดินในกรรมสิทธิ์ร่วม (/showthread.php?tid=168)การใช้ที่ดินในกรรมสิทธิ์ร่วม - ease - 01-21-2020

Huh  ที่ดินมรดก มี 4 กรรมสิทธิ์ แบ่งแยกไม่ลงตัว  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม (3 :1 )  1กรรมสิทธิ์(พี่คนโต) ใช้ประโยชน์ทำกินจากที่ดินนี้มานานเป็นเวลาเกิน 10 ปีโดยไม่ปัญหาใดๆ ระหว่างกัน 

ในปัจจุบันหลังจากมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องการแบ่งแยก ก็ไม่ได้เข้าไปทำประโยชน์มากนัก แต่มีอีก 1 ใน 3 กรรมสิทธิ์ ได้ว่าจ้างให้บุคคลภายนอกเข้าไปปรับปรุงที่ดิน เพื่อทำเกษตร  แต่ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเดิม(พี่คนโต)ไม่ยินยอม จะได้หรือไม่ และจะจบเรื่องราวปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร


RE: การใช้ที่ดินในกรรมสิทธิ์ร่วม - ผู้เยี่ยมชม - 01-21-2020

หลักการแบ่งง่ายๆ ก็แบ่งตามลำดับ ในจำนวนที่เท่าๆ กัน