เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
ขอลดราคาประมูล - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: ขอลดราคาประมูล (/showthread.php?tid=43)ขอลดราคาประมูล - puprim_99@hotmail.com - 01-16-2019

ชนะการประมูลขายสินค้ากับโรงเรียน แต่พอมาขายจริงมันขาดทุนทุกวัน เนื่องจากราคาประมูลที่ตั้งไว้แพงเกินความเป็นจริงค่ะ สามารถขอลดราคาประมูลได้ไม้คะ


RE: ขอลดราคาประมูล - ผู้เยี่ยมชม - 01-16-2019

(01-16-2019, 09:31 AM)puprim_99@hotmail.com เขียน: ชนะการประมูลขายสินค้ากับโรงเรียน แต่พอมาขายจริงมันขาดทุนทุกวัน เนื่องจากราคาประมูลที่ตั้งไว้แพงเกินความเป็นจริงค่ะ สามารถขอลดราคาประมูลได้ไม้คะ ถ้าโรงเรียนไม่ยอมลดให้สามารถขอยกเลิกสัญญาและขอเงินประกันและเงินประมูลคืนได้ไม้คะ เพราะสัญญาไม่เป็นธรรมค่ะRE: ขอลดราคาประมูล - ผู้เยี่ยมชม - 01-17-2019

ตามความเห็น การประมูลเป็นการแข่งขันให้ราคาเพื่อจะได้สิทธิในการขายสินค้า ดังนั้นราคาประมูลที่คุณเสนอไปนั้นเป็นความสมัครใจของคุณเอง ดังนั้นหากคุณขอยกเลิกสัญญาก่อนก็ถือว่าคุณเป็นฝ่ายผิดสัญญา ซึ่งอาจจะไม่ได้เงินประกันและเงินประมูลคืน และไม่น่าจะถือเป็นสัญญาไม่เป็นธรรมครับ