เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย
การครอบครองปรปักษ์ - Printable Version

+- เว็บบอร์ดกฎหมายชาวบ้าน สอบถาม พูดคุยปัญหากฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board)
+-- Forum: ส่วนกฎหมาย (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: สอบถาม ปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ (http://www.chawbanlaw.com/board/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: การครอบครองปรปักษ์ (/showthread.php?tid=44)การครอบครองปรปักษ์ - Theeris 1145 - 01-17-2019

สวัสดีครับ ผมมีเรื่องอยากขอคำปรึกษา พอดีผมอาศัยอยู่กับป้าสองคนในที่ของลุงซึ่งลุงได้ไถ่โฉนดจากธนาคาร ดังนั้นที่ดินที่ผมอาศัยอยู่กับป้าจึงเป็นของลุงแต่แกได้ไปอยู่กับภรรยาและยกให้ป้าของผมด้วยวาจา และผมกับป้าก็อาศัยอยู่ที่นี่ร่วมสิบกว่าปีแล้วซึ่งก็เจตนาเป็นเจ้าของ ไม่นานมานี้แกได้มาคุยกับป้าเพื่อมาบอกว่าจะรังวัดที่ดินที่ผมอาศัยอยู่ ดังนี้แล้วผมสามารถใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการร้องขอครอบครองปรปักษ์ในที่ิดินแปลงนี้ได้อย่างไร


RE: การครอบครองปรปักษ์ - ผู้เยี่ยมชม - 01-22-2019

หากมีหลักฐานหรือพยานที่สามารถมายืนยันได้ว่า ลุงได้ยกที่ดินให้กับป้าจริงๆ และป้าได้ครอบครองเป็นของตนเองมาตลอดเกิน 10 ปี หากที่ดินเป็นโฉนด ป้าก็อาจจะได้ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ได้ครัย