กฎหมายพาณิชย์ คืออะไร
          กฎหมายพาณิชย์ คือกฎหมายที่กำหนดสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อกันระหว่าบุคคล ในลักษณะทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ โดยกฎหมายพาณิชย์นี้จะวางกฎระเบียบหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทางการค้าขายเอาไว้ เช่น การซื้อขาย, ขายฝาก, การเช่าซื้อ, การกู้ยืม, การค้ำประกัน, การจำนอง, จำนำ, การขนส่ง เป็นต้น
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ