ติดต่อเรา / สนันสนุนเวปไซต์

          กฎหมายชาวบ้าน มุ่งให้คำปรึกษากฎหมาย เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากกฎหมาย ซึ่งอาจสืบเนื่องมาจากการที่ชาวบ้านไม่รู้กฎหมาย ตลอดจนขาดความเข้าใจในเรื่องของกฎหมายอย่างถูกต้อง การให้คำปรึกษาของเรา มุ่งให้ความช่วยเหลือสังคม  ดังนั้นจึงไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ามาขอคำปรึกษาแต่อย่างใด

          ดังนั้นท่านสามารถมาขอคำปรึกษากฎหมายได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :

086-0550569

หรือทางอีเมล์ : chawbanlaw@gmail.com หรือ chawbanlaw@hotmail.com หรือจะเป็นทางเวบไซต์ "กฎหมายชาวบ้าน

กลับหน้าแรก