การส่งมอบทรัพย์สิน ที่อยู่ห่างโดยระยะทาง  
          กรณีที่คู่สัญญาตกลงกัน ให้ขนส่งทรัพย์สินที่ซื้อขายไปส่งที่อื่น ผู้ขายไม่จำเป็นต้องส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขาย ให้ถึงตัวผู้ซื้อเสมอ เพียงแต่ผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินที่ซื้อขายให้กับผู้ขนส่ง ก็ถือว่าได้มีการส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อแล้วตามกฎหมาย

                                                  **********

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
          มาตรา 463  ถ้าในสัญญากำหนดว่าให้ส่งทรัพย์สินซึ่งขายนั้นจากที่แห่งหนึ่งไปถึงอีกแห่งหนึ่งไซร้ ท่านว่าการส่งมอบย่อมสำเร็จเมื่อได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขนส่ง

ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 118/2523
          จำเลยสั่งซื้อเหล็กจากโจทก์โดยมีข้อตกลงว่า ถ้าจำเลยไม่มารับของก็ให้โจทก์ส่งเหล็กไปให้จำเลยที่ร้านของจำเลยซึ่งอยู่ต่างจังหวัด จำเลยไม่มารับของโจทก์จึงให้ผู้ขนส่งบรรทุกของไปให้จำเลย แต่จำเลยไม่ได้รับเพราะของสูญหายไประหว่างขนส่ง ดังนี้ จำเลยไม่ต้องรับผิดชำระราคาต่อโจทก์
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ