ID/โทรศัพท์ : 0860550569
     ท่านสามารถขอคำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น โดยการติดต่อสอบถามทางโปรแกรมไลน์ (LINE) กับกฎหมายชาวบ้านของเราได้ โดยแอดคิวอาร์โค๊ด หรือแอดไอดี ตามที่แจ้งไว้ข้างบนนี้

     โดยการปรึกษาหรือสอบถามกฎหมายกับเรานั้น เมื่อได้แอดติดต่อกับเราแล้ว ท่านสามารถพิมพ์ข้อความรายละเอียด หรือเรื่องราวข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งคำถามที่ต้องการคำตอบเข้ามา จากนั้นเราก็จะทำการตอบ หรือให้คำปรึกษาให้กับท่านครับ
กลับหน้าแรก