กลับหน้าแรก
ไปหน้าหลัก บทความ
กฎหมายแพ่ง คืออะไร
กฎหมายแพ่ง เป็นกฎหมายที่มุ่งกำหนดไปในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ของคนเรา เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างตัวบุคคลคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่ง โดยความสัมพันธ์จะมีตั้งแต่เกิด เติบโต ไปจนถึงตายเลยทีเดียว

เรื่องที่กฎหมายแพ่งกำหนดเอาไว้เช่น สิทธิที่จะได้รับการยอมรับเมื่อคลอด, สิทธิได้รับการเลี้ยงดู ได้รับการศึกษา, สิทธิในการรับมรดก, สิทธิที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด เป็นต้น