บทความกฎหมายแพ่ง สภาพบุคคล
- สภาพบุคคล กฎหมายรับรอง นับแต่เมื่อคลอด สิ้นสุดเมื่อตาย
- ไม่รู้วัน เดือนเกิด การนับอายุตามกฎหมาย
- ให้ถือว่า ตายพร้อมกัน
- สิทธิในการใช้ชื่อนาม
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ