บทความกฎหมายแพ่ง ภูมิลำเนาของบุคคล
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลัก บทความ
- ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดา
- บุคคลธรรมดา มีที่อยู่หลายแห่ง
- เมื่อบุคคลใด ภูมิลำเนาไม่ปรากฏ
- ภูมิลำเนา ของคนไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือคนเดินทาง
- ย้ายภูมิลำเนา ด้วยการย้ายที่อยู่
- ภูมิลำเนา เฉพาะการ
- ภูมิลำเนา ของสามีภริยา
- ภูมิลำเนาของผู้เยาว์
- ภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถ และภูมิลำเนาของคนที่ถูกจำคุกในเรือนจำ
- ภูมิลำเนาของข้าราชการ