ทนายขอแรง คืออะไร
          เมื่อใครก็ตามตกเป็นจำเลยในคดีอาญา คือ ถูกฟ้องต่อศาล โดยถูกกล่าวหาว่าได้ทำความผิดต่อกฎหมายอาญาเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา จากนั้นก็จะมีกระบวนการของการพิสูจน์ความผิด กล่าวคือ จะมีการนำพยานหลักฐานต่างๆ มาแสดงหรือมายืนยันต่อกัน เพื่อพิสูจน์ว่าได้มีการทำความผิดขึ้นมาจริงหรือไม่ หากผลปรากฏออกมาว่า ได้มีการทำผิดขึ้นมาจริง ตัวของจำเลยก็จะต้องถูกศาลตัดสินลงโทษตามกฎหมายต่อไป

          ในช่วงก่อนที่จำเลยจะถูกศาลตัดสินตัดสินนั้น หากจำเลยได้ทำความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยเองก็อาจจะรับสารภาพความผิดต่อศาลได้ แต่หากจำเลยไม่ได้ทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา จำเลยก็มีสิทธิที่จะต่อสู้คดีเพื่อยืนยันความบริสูจน์ของตัวเองได้ โดยการนำพยานหลักฐานต่างๆ มายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ด้วยเช่นกัน

          กรณีถ้าจำเลยมีฐานะการเงินดี ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการที่จะไปหาหรือไปว่าจ้างทนายความที่เก่งๆ มาช่วยเหลือในทางคดี กลับกันหากจำเลยเป็นคนยากจนหาเช้ากินค่ำ เป็นชาวบ้านตาสีตาสา กรณีแบบนี้จำเลยก็จะมีความลำบากในการว่าจ้างทนาย

          ด้วยเหตุมีความไม่เท่าเทียมกันในฐานะการเงินในสังคม กฎหมายรัฐธรรมนูญก็ได้รับรองสิทธิของจำเลยว่า จำเลยทุกคนมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง และความช่วยเหลือเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ และในคดีอาญา ผู้ต้องหา หรือจำเลยมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ และตามประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา ก็ได้บอกไว้ทำนองเดียวกันว่า รัฐต้องจัดหาทนายความให้จำเลย ในกรณีความผิดที่มีอัตราโทษจำคุก ซึ่งผู้ต้องหา หรือจำเลยไม่มีทนายความ และต้องการทนายความ

          ในคดีอาญา แม้จำเลยจะมีฐานะการเงินดีขนาดไหนก็ตามแต่ หากจำเลยไม่มีทนายความและต้องการทนายความแล้ว รัฐก็จะต้องเป็นผู้จัดหาทนายความให้ ตามที่จำเลยร้องขอโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี) ซึ่งทนายความที่รัฐจัดหาให้กับจำเลยในคดีอาญาเหล่านี้ เราก็เรียกกันว่า
“ทนายขอแรง”

          ตามที่ปฏิบัติกันมา ปัจจุบันหน่วยงานรัฐที่เป็นคนจัดหาทนายความให้กับจำเลยตามกฎหมายก็คือ ศาล และทนายความที่ศาลจัดหามานี้ ก็เป็นทนายความที่ประสงค์จะช่วยเหลือจำเลย โดยแสดงตนมาลงทะเบียน ขอเป็นทนายขอแรงไว้กับศาลนั้น

          ดังนั้น ทนายขอแรง ก็คือ ทนายที่รัฐจัดหาให้กับจำเลยในคดีอาญา กรณีที่จำเลยไม่มีทนายความและต้องการทนายความ โดยที่จำเลยไม่ต้องเสียค่าจ้างทนายความเอง
กลับหน้าแรก
กลับหน้าหลักบทความ